نگاهی به داخل بنای متروک بوزلودزا در بلغارستان بیندازید

دسته بندی ها: کانال Tech Insider

یک بنای متروکه در بلغارستان پر از تبلیغات کمونیستی است. هزینه ساخت امروز معادل 35 میلیون دلار است. در اوایل سال جاری، گروهی از ماجراجویان از این بنای تاریخی دیدن کردند و تجربه خود را در YouTube در "کاوش در مسیر شکست ناپذیر" ثبت کردند.

Take A Look Inside The Abandoned Buzludzha Monument In Bulgaria Tech Insider 2:5

There's an abandoned monument in Bulgaria filled with communist propaganda. Construction cost the equivalent of $35 million today. Earlier this year, a group of adventurers visited the monument and documented their experience on YouTube at "Exploring the Unbeaten Path."

Welcome to Buzludzha Monument — a historical monument built for the Bulgarian Communist Party. It was finished in 1981 after 8 years of construction, made out 70,000 tons of concrete and 3,000 tons of steel. But it was abandoned in 1989, the same year that the Bulgarian Communist regime fell. 

Today, it's off-limits to the public but that didn't stop a crew of videographer. They explore abandoned places worldwide and document it on YouTube at "Exploring the Unbeaten Path." Surprisingly, many of the monument's distinct features remain intact. The whole place is filled with communist propaganda. It features communist legends like Lenin and Karl Marx, as well as the famous hammer and sickle communist symbol boldly placed in the center of its vast ceremonial hall. The monument is a relic of a time not too long ago and a testament to how quickly times change.

لینک های دانلود حجم فایل: 13.0MBtake-a-look-inside-the-abandoned-buzludzha-monument-in-bulgaria-git.ir.mp4

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط