در مورد خودت به من بگو | یک پاسخ خوب به این سؤال مصاحبه

دسته بندی ها: آموزش های دن لاک ، آموزش های کسب و کار

پرسش "کمی درمورد خودت به من بگو" با احتمال بالایی از شما پرسیده می‌شود. اینجاست که بیشتر افراد جواب نادرست را می‌دهند و فرصت از دست می‌رود.

Tell Me About Yourself - A Good Answer To This Interview Question Dan Lok 10:2

Maybe you got fired. Maybe you just quit your job. Or maybe you’re looking for your first job. In any case, this interview question: “Tell me about yourself” is almost guaranteed to come up. And this is the part where most people say the WRONG things and lose the job opportunity. If you want to know exactly what to say, watch this video now.

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط