کیسه هوا Hip'Air برای جلوگیری از آسیب مفصل ران پرباد می شود

دسته بندی ها: کانال Tech Insider

این کیسه هوا می تواند از مفصل ران در برابر آسیب محافظت کند. به آن Hip'Air می گویند. این مفهوم توسط Helite، یک شرکت متخصص در حفاظت ایربگ، در حال توسعه است.

کیسه هوا از یک الگوریتم برای تعیین زمان سقوط شخصی استفاده می کند. هنگامی که سقوط تشخیص داده می شود، دو کیسه هوا روی لگن باز می شود.

The Hip'Air Inflates To Prevent Hip Injuries Tech Insider 3:14

This personal airbag could help protect hip injuries. It's called the Hip'Air. The concept is being developed by Helite, a company that specializes in airbag protection. Here's how it can protect against injury. 

The airbag uses an algorithm to determine when someone is falling. When a fall is detected, two airbags deploy over the hip. This way, the hip is protected. The system takes just 200 milliseconds to detect a fall. It uses sensors like gyroscopes and accelerometers. The sensors can tell if someone is walking normally or falling.

لینک های دانلود حجم فایل: 13.0MBthe-hipair-inflates-to-prevent-hip-injuries-git.ir.mp4

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط