قدرت دگرگون ساز موسیقی کلاسیک

دسته بندی ها: سخنرانی های تد ، آموزش موسیقی

بنجامین زاندر دو اشتیاق  دارد: یک موسیقی کلاسیک، و دیگری کمک به همه ما برای درک عشق بکرمان به آن، و در نتیجه، عشق دست نخورده ما به همه امکانات جدید، تجربیات جدید، ارتباطات جدید.

The transformative power of classical music | Benjamin Zander TED 20:44

Benjamin Zander has two infectious passions: classical music, and helping us all realize our untapped love for it -- and by extension, our untapped love for all new possibilities, new experiences, new connections.

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط