به نظر می رسد این همان آینده نور شب است

دسته بندی ها: کانال Tech Insider

این آینده چراغ شب است. Zing یک چراغ شب هوشمند است. دارای 4 میلیارد رنگ، 512 سطح روشنایی و جلوه های منحصر به فرد نور و همه این‌ها بر روی تلفن هوشمند شما قابل تنظیم هستند و همچنین می تواند تماس ها و اعلان های دریافتی را نشان دهد.

This Is What The Night Light Of The Future Looks Like Tech Insider 1:29

This is the night-light of the future. Zing is a smart night-light. It has 4 billion colors, 512 levels of brightness and unique lighting effects. These are all customizable on your smart phone and it can also visually indicate incoming calls and notifications.

Amazing things can happen if you have multiple Zings. It automatically illuminates your path at night and it also spots and notifies you of any suspicious movement. Zing can also work with Alexa and Google Assistant. Its bluetooth capability allows features like the Zing locator which can track and locate lost items. A single Zing light is priced at $50.

لینک های دانلود حجم فایل: 4.0MBthis-is-what-the-night-light-of-the-future-looks-like-git.ir.mp4

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط