این صفحه نمایش قابل پوشیدن است یعنی استفاده‌های آن نامحدوداند

دسته بندی ها: کانال Tech Insider

آیا تلفن شما مثل این خم می‌شود؟ این‌ها کریستال‌های ارانیک مایع هستند که می‌توانند تقریباً دور هر چیزی خم شوند، از جمله خودتان! FlexEnable تکنولوژی قابل انعطاف طراحی می‌کند. صفحه آن بدون شیشه و سیلیکون، بسیار باریک و ضد ضربه است. چگونه خم می‌شود؟ صفحه آن پلاستیکی است و سیلیکون آم با مواد ارجانیک جایگزین شده است. این باعث می‌شود که صحفه 4 برابر نازک تر و 10 برابر سبک‌تر از صفحه‌های شیشه‌ای رایج باید. این صفحه استفاده‌های مختلفی دارد. کی می‌دانست که تکنولوژی می‌تواند اینقدر انعطاف پذیر باشد؟

This Screen Is Wearable — Meaning Its Possibilities Are Endless Tech Insider 1:31

Can your phone bend like this? These are organic liquid crystal displays that can bend around just about anything. Including you! FlexEnable designs flexible technology. The screen is glass-and-silicon free, ultra-thin, and shatterproof. How does it bend? The screen is plastic and the silicon has been replaced with organic materials. This makes the display 4X thinner and over 10X lighter than traditional glass displays. The displays can be used in many different ways. Who knew technology could be so bendy?

لینک های دانلود حجم فایل: 5.0MBthis-screen-is-wearable-meaning-its-possibilities-are-endless-git.ir.mp4

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط