این سیستم غواصی بسیار سبک، غواصی را برای همه در دسترس قرار می دهد

دسته بندی ها: کانال Tech Insider

این سیستم غواصی سبک به شما امکان می دهد بدون استفاده از تانک های سنگین غواصی کنید. Nomad، که توسط blU3 توسعه یافته است، به شما امکان می دهد آبهای کم عمق را بدون نیاز به بلند شدن هوا جستجو کنید.

This Ultra-Light Diving System Makes Scuba Accessible To Anyone Tech Insider 3:17

This lightweight scuba diving system lets you dive without the use of heavy tanks. The Nomad, which is developed by blU3, lets you explore shallow waters without the need to keep rising for air.

The device works by floating on the surface of the water. A compressor takes fresh air and delivers it to the diver, who is attached to a 40ft air hose. Nomad allows users to dive up to 35ft and charges via USB, providing over 60 minutes of usage from a single charge.

Experienced and novice divers can use the system, but it is advised to receive proper training before taking part in any diving activities.   Nomad is crowdfunding on Kickstarter and will cost around £719 with a ship date set for December 2018.

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط