این جنگل زیر آب شبیه جایی از یک سیاره ی دیگر است

دسته بندی ها: کانال Tech Insider

این جنگل زیر آب به نظر می رسد که از سیاره دیگری آمده است. دانشمندانی که آن را پیدا کردند، آن را "جنگل حیات وحش" می نامند. این فرم زندگی غیرعادی اسفنج های شیشه ای هستند. آنها تمام زندگی خود را در یک مکان می مانند و می توانند تا 10000 سال زندگی کنند.

This Underwater Forest Looks Like Something From Another Planet Tech Insider 1:38

This underwater forest looks like it's from another planet. The scientists who found it are calling it "the forest of the wild." These unusual life forms are glass sponges. They stay in one place their whole lives and can live for up to 10,000 years. Look closely and you'll see they all face the same direction and that is because of the underwater current. See how the ground slopes down? This forest is on a mountain. Underwater mountains are called seamounts. Thanks to underwater investigations like this, we know that seamounts are a hot spot for life. Who needs aliens when you've got water worlds like this?

لینک های دانلود حجم فایل: 9.0MBthis-underwater-forest-looks-like-something-from-another-planet-git.ir.mp4

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط