کابین کوچک فوری در خشکی یا آب آماده می‌شود

دسته بندی ها: کانال Tech Insider

این خانه کوچک می تواند روی آب شناور باشد. می توان آن را با هلیکوپتر برد و فوراً روی زمین یا آب نصب کرد.

Tiny Cabin Is Instantly Ready On Land Or Water Tech Insider 1:31

This tiny home can float on water. It can be picked up by a helicopter and instantly installed on land or water.

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط