این مزرعه زیرزمینی 2 تن غذا در ماه تولید می‌کند

دسته بندی ها: کانال Tech Insider

این یک مزرعه زیرزمینی است که در سال 2012 توسط ریچارد بالارد و استیون درینگ تأسیس شد. مزرعه داخل یک پناهگاه بمب جنگ جهانی دوم قرار دارد. هشت مورد از این پناهگاه ها در طول جنگ در سراسر لندن ساخته شد و هر کدام برای اسکان حدود 8000 نفر ساخته شدند.

سیستم تونل 6500 متر مربع است و در حال حاضر مزرعه تنها از 1/6 فضا استفاده می کند. این مزرعه از سیستم های هیدروپونیک و روشنایی LED برای شبیه سازی چرخه روز و شب استفاده می کند. این فرآیند به طور کامل، از کاشت بذر تا برداشت و بسته بندی در زیر زمین انجام می‌شود.

Underground Farm Produces 2 Tons Of Food A Month Tech Insider 3:32

This is Growing Underground, it's an underground farm founded in 2012 by Richard Ballard and Steven Dring.

The farm sits inside a WWII bomb shelter. Eight of these shelters were built across London during the war, and they were each built to house around 8,000 people.

The tunnel system is 6,500m2 and Growing Underground currently only use 1/6th of the space. The farm uses hydroponic systems and LED lighting to simulate a day and night cycle.

The process takes place entirely underground, from the sowing of the seeds to the harvesting and packaging.

لینک های دانلود حجم فایل: 27.0MB همراه با زیرنویس انگلیسیunderground-farm-produces-2-tons-of-food-a-month-git.ir.mp4 underground-farm-produces-2-tons-of-food-a-month-git.ir.en.srt

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط