استفاده از JUST برای اعمال برای آینده نزدیک | گرامر پایه انگلیسی

دسته بندی ها: آموزش گرامر زبان انگلیسی ، آموزش زبان ، آموزش زبان انگلیسی

در این درس گرامری، یاد خواهید گرفت که چگونه از Just برای اعمالی که به زودی قرار است اتفاق بیفتند، صحبت کنید.

Using JUST for Actions in the Near Future - Basic English Grammar Learn English with EnglishClass101.com 8:27

In this English grammar lesson you will learn how to use the "Just" for actions that are going to happen soon! With this video you will be able to able to improve your English grammar. Are you ready to avoid doing common English mistakes?

Our English host gives you easy to understand explanations. This is THE FASTEST way to easily take your English ability to the next level!

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط