استفاده از Just برای اعمالی که به تازگی به پایان رسیدند | گرامر پایه انگلیسی

دسته بندی ها: آموزش گرامر زبان انگلیسی ، آموزش زبان انگلیسی ، آموزش زبان

در این درس گرامری یاد می‌گیرید که چگونه از کلمه "Just" برای کارهایی که به تازگی به پایان رسیدند استفاده کنید.

Using JUST for Actions Recently Finished - Basic English Grammar Learn English with EnglishClass101.com 9:22

In this English grammar lesson you will learn how to use the "Just" for actions that have finished very recently! With this video you will be able to able to improve your English grammar. Are you ready to avoid doing common English mistakes?

Our English host gives you easy to understand explanations. This is THE FASTEST way to easily take your English ability to the next level!

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط