این جلیقه شما را در تاریکی نمایان می کند

دسته بندی ها: کانال Tech Insider

جلیقه دید Noxgear Tracer360 برای دوندگان و دوچرخه سواران شبانه طراحی شده است. Nox = الهه رومی شب. این وسیله توسط مهندسان هوافضا تام والترز و سایمون کران ایجاد شده است. جلیقه شما را از بیش از یک مایل دورتر نشان می دهد. چراغ های چشمک زن آن برای رانندگان حواس پرت بسیار برجسته است. وزن آن تنها 7 اونس است و باتری آن می تواند تا 40 ساعت دوام بیاورد. همچنین ضد آب و ضد عرق است.

Vest Will Keep You Visible In The Dark Tech Insider 1:44

The Noxgear Tracer360 visibility vest was designed for nighttime runners and cyclists. Nox = Roman goddess of the night. It was created by aerospace engineers Tom Walters and Simon Curran. The vest makes you visible from over a mile away. Its flashing lights stand out to distracted drivers. It only weighs 7 ounces, and its battery can last up to 40 hours.  It's also waterproof and sweatproof.

What about our furry friends? The Noxgear LightHound will light up your dog!  Both human and dog versions cost $69.95. Now there's no excuse to skip a workout when it's dark.

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط