ببینید Bladesmith ماهر چاقوی آشپزخانه 960 دلاری می سازد

دسته بندی ها: کانال Tech Insider

Blenheim Forge یک کارگاه فولاد در Peckham، لندن است. این کارگاه مجموعه ای از چاقوهای آشپزخانه سنتی ساخته شده با دست را ایجاد می کند. هر چاقو کاملاً در خانه ساخته شده است. تیغه ابتدا لمینت شده و قبل از اینکه به شکل صحیح تبدیل شود تا می شود. پس از شکل دادن، تیغه بر روی یک سنگ آسیاب تیز می شود.

Watch A Skilled Bladesmith Make A $960 Kitchen Knife Tech Insider 3:41

Blenheim Forge is a steel workshop in Peckham, London. The workshop creates a range of traditional hand-forged kitchen knives. Each knife is made entirely in-house; the blade is first laminated and folded before being forged into the correct shape. Once shaped, the blade is sharpened on a grind stone and belt grinder. 

Some of their knives are laminated with 200 layers of metal and each one has a unique pattern. The knives are often made in small batches and they range in price from £160 to £700.

لینک های دانلود حجم فایل: 25.0MBwatch-a-skilled-bladesmith-make-a-960-kitchen-knife-git.ir.mp4

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط