برنامه Clubhouse چیست؟

دسته بندی ها: کانال Tech Insider

برای درک بهتر Clubhouse و نحوه عملکرد آن، این ویدیو را تماشا کنید.

What Is Clubhouse? Tech Insider 1:41

0:00 Intro
0:12 How To Join
0:32 How Clubhouse Works

Watch this video to better understand Clubhouse and learn how it works.

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط