رانندگی روی ماه چگونه است

دسته بندی ها: کانال Tech Insider

در 21 آوریل 1972، آپولو 16 پنجمین ماموریت فرود روی ماه بود. یکی از هیجان انگیزترین چیزهایی که آنها با خود آوردند، وسیله نقلیه قمری بود. ناسا به تازگی تصاویری از حرکت فضانوردان در مریخ نورد در امتداد سطح ماه منتشر کرده است.

What It's Like To Drive On The Moon Tech Insider 1:41

On April 21, 1972, Apollo 16 became the fifth mission to land on the Moon. One of the most exciting things they brought with them was the Lunar Roving Vehicle. NASA recently released footage of the astronauts driving in the rover along the lunar surface. Following is a transcript of the video.

What it's like to drive on the moon

It's not the smoothest ride, and the scenery isn't the most exotic. But this is one ride that is literally out of this world.

This is Commander John Young. The man behind the camera is astronaut Charles Duke. They were a part of Apollo 16, the 10th manned mission to the Moon.

Young and Duke spent 71 hours on the lunar surface. They drove 16.6 miles total.

Apollo 16 was the first to land in the lunar highlands, which are the lighter regions on the Moon. Like the mission before and after it, Apollo 16 left its Lunar Roving Vehicle on the Moon.

Those 3 vehicles are still sitting on the lunar surface today, waiting for the next ride.

لینک های دانلود حجم فایل: 8.0MBwhat-its-like-to-drive-on-the-moon-git.ir.mp4

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط