انجام جراحی لیزری چشم چگونه است

دسته بندی ها: کانال Tech Insider

میشل یان از Business Insider از 9 سالگی نزدیک بین بوده است. بعد از عمل لیزر چشم، 20/20 دارد.

What It's Like To Get Laser Eye Surgery Tech Insider 11:1

Business Insider's Michelle Yan has been nearsighted since she was 9 years old. After laser eye surgery, she has 20/20. She walks us through the pre-surgery steps, the actual surgery, as well as the recovery process.

لینک های دانلود حجم فایل: 52.0MB همراه با زیرنویس انگلیسیwhat-its-like-to-get-laser-eye-surgery-git.ir.mp4 what-its-like-to-get-laser-eye-surgery-git.ir.en.srt

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط