آنچه واقعاً در طول باران شهابی مشاهده می کنید

دسته بندی ها: کانال Tech Insider

بارش شهابی یکی از آن نمایش های نوری است که ما همیشه می توانیم سال به سال روی آن حساب کنیم. و این منظم بودن همه چیز را با آنچه در هنگام تماشای باران شهاب سنگ می بینید ارتباط می دهد.

What You Actually See During A Meteor Shower Tech Insider 3:5

Whether it’s the Perseids meteor shower in August or the Orionids in October, meteor showers are one of those light shows we can always count on year after year. And that regularity has everything to do with what you’re actually seeing when you watch a meteor shower.

لینک های دانلود حجم فایل: 16.0MB همراه با زیرنویس انگلیسیwhat-you-actually-see-during-a-meteor-shower-git.ir.mp4 what-you-actually-see-during-a-meteor-shower-git.ir.en.srt

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط