کی باید از گذشته ساده استفاده کنید؟ | گرامر انگلیسی پایه

دسته بندی ها: آموزش گرامر زبان انگلیسی ، آموزش زبان انگلیسی ، آموزش زبان

در این ویدئو، آلیشا، به شما می‌گوید در چه مواقعی می‌توانید از گذشته ساده استفاده کنید.

When Should You Use Past Simple? Basic English Grammar | Ask Alisha Learn English with EnglishClass101.com 8:15

In this video, Alisha answers 6 questions.
- What is the different between Fate and Destiny?
- Can you explain passive voice?
- How to use the words like sit, wear, stand, live, work in simple past tense and past continuous tense. If they are used in the above two tense, then what are the difference in meaning?
- What is the difference between goes wrong, went wrong, and gone wrong?
- What's the difference between ""ON the beach"" and ""AT the beach""? Also between ""to Lay"" and ""To Lie""?
- What does it mean:"" there's still a lot of room for improvement"".

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط