چرا داده های اضافی هزینه دارد؟

دسته بندی ها: کانال Tech Insider

آیا تا به حال یک قبض تلفن دریافت کرده اید و فکر کرده اید که چرا آنقدر زیاد است؟ داده های تلفن همراه در ایالات متحده گران است. شرکت‌هایی مانند Verizon و AT&T برای فراتر رفتن از طرح داده‌شان، هزینه‌های اضافی را از مشتریان دریافت می‌کنند.

Why Does Extra Data Cost Money? | Untangled Tech Insider 7:3

Have you ever gotten a phone bill and wondered why it was so high? Mobile data in the US is expensive. Companies like Verizon and AT&T charge customers overage fees for exceeding their data plan. And depending on where you live you might be paying high taxes and fees every month. Even with an unlimited plan, your speed may be throttled. Your cellphone bill helps pay for repairs, network upgrades, and administration costs. But competition is what really affects data prices. And that competition could be even harder to find in the US if Sprint and T-Mobile merge.

لینک های دانلود حجم فایل: 59.0MB همراه با زیرنویس انگلیسیwhy-does-extra-data-cost-money-untangled-git.ir.mp4 why-does-extra-data-cost-money-untangled-git.ir.en.srt

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط