چرا ژاپن روبات های پرنده را بر روی یک سیارک فرود می آورد

دسته بندی ها: کانال Tech Insider

آژانس فضایی ژاپن، JAXA، اولین کشوری است که دو مریخ نورد را بر روی یک سیارک فرود آورد. اما این مریخ نوردها که Rover1A و Rover1B نامیده می شوند، مریخ نوردهای معمولی نیستند که با رانندگی بر روی آنها دنیای جدیدی را کاوش می کنند. این مریخ نوردها پرش می کنند. آنها برای علم به سراسر سیارک ریوگو خواهند پرید.

Why Japan Is Landing Hopping Robots On An Asteroid Tech Insider 3:24

The Japanese space agency, JAXA, has become the first country to land two rovers on an asteroid. But these rovers, called Rover1A and Rover1B, aren't your ordinary rovers that explore a new world by driving on it. These rovers hop. And they will hop all over asteroid Ryugu for science.

لینک های دانلود حجم فایل: 19.0MB همراه با زیرنویس انگلیسیwhy-japan-is-landing-hopping-robots-on-an-asteroid-git.ir.mp4 why-japan-is-landing-hopping-robots-on-an-asteroid-git.ir.en.srt

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط