چرا ناسا نیم میلیون گالن آب را در ارسال موشک پرتاب می کند؟

دسته بندی ها: کانال Tech Insider

ناسا این چشمه نیم میلیون گالنی را به عنوان بخشی از آزمایش سیستم پرتاب فضایی خود ایجاد کرد که برای اولین بار در سال 2020 پرتاب شد.

Why NASA Spews Out Half A Million Gallons Of Water During Rocket Launches Tech Insider 3:4

NASA created this half a million gallon fountain as part of a test for its Space Launch System, scheduled to launch for the first time in 2020.

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط