چرا مردم به گلوتن حساسیت دارند - و چرا قفقازی ها بیشتر در معرض خطر هستند

دسته بندی ها: کانال Tech Insider

واقعا عدم تحمل گلوتن از کجا ناشی می شود؟ به نظر می رسد ژن های ایجاد کننده آن را می توان در شمال اروپا ردیابی کرد. پیتر گرین ، مدیر مرکز بیماری های سلیاک در دانشگاه کلمبیا ، افسانه های پیرامون رژیم های بدون گلوتن را توضیح می دهد.

Why People Are Allergic To Gluten — And Why Caucasians Are Most At Risk Tech Insider 1:55

Where does gluten intolerance really come from? It turns out the genes that cause it can be tracked down to northern Europe. Peter Green, the director of Celiac Disease Center at Columbia University, explains the myths surrounding gluten-free diets.

لینک های دانلود همراه با زیرنویس انگلیسیwhy-people-are-allergic-to-gluten-and-why-caucasians-are-most-at-risk-git.ir.mp4

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط