چرا خز خرس قطبی سفید نیست؟

دسته بندی ها: کانال Tech Insider

خرس های قطبی در واقع سفید نیستند. رنگ آنها بر اساس نور و آب و هوای محیط اطراف آنها تعیین می شود.

Why Polar Bear Fur Isn't White Tech Insider 1:48

Polar bears aren't actually white. Their color is determined by the lighting and climate of their surroundings.

لینک های دانلود حجم فایل: 10.0MB همراه با زیرنویس انگلیسیwhy-polar-bear-fur-isnt-white-git.ir.mp4 why-polar-bear-fur-isnt-white-git.ir.en.srt

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط