چرا ممکن است یک سیاهچاله در منظومه شمسی ما وجود داشته باشد؟

دسته بندی ها: کانال Tech Insider

در سال 2016، اخترفیزیکدانان، کنستانتین باتیگین و مایک براون متوجه فعالیت گرانشی غیرعادی در منظومه شمسی بیرونی شدند. آنها حدس زدند که این فعالیت از سیاره نهم واقع در کمربند کویپر است. اما اکنون اخترفیزیکدانان جیمز آنوین و جاکوب شولتز پیشنهاد می کنند که سیاره 9 یک سیاره نیست، بلکه در واقع یک سیاهچاله اولیه است.

Why There Could Be A Black Hole In Our Solar System Tech Insider 4:55

In 2016 astrophysicists, Konstantin Batygin and Mike Brown noticed unusual gravitational activity in the outer solar system. They speculated this activity was from a ninth planet situated in the Kuiper belt. But now astrophysicists James Unwin and Jakub Scholtz propose Planet 9 isn't a planet but actually a primordial black hole.

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط