آموزش پیشنهادی فرادرس

آشنایی با مباحث مدیریت پروژه Lynda - Managing Project Communication

دسته بندی ها: آموزش های لیندا (Lynda) ، آموزش مدیریت پروژه

آشنایی-با-مباحث-مدیریت-پروژه-lynda-managing-project-communication

این آموزش تصویری مباحث مربوط به مدیریت پروژه را آموزش می دهد.

این دوره آموزشی محصول Lynda است.

لیست سرفصل های دوره آموزشی:

Today's fast-moving projects generate a lot of email, phone calls, voicemail, and documentation. In this course, author Doug Rose shares the secrets of managing project communication. A solid communication strategy will help your team maximize buy-in, prioritize stakeholder input, and project results. Discover how to use a communication plan to develop two-way communication goals, run meetings, organize feedback, and create clear reports.
Topics include:
Using formal and informal means to communicate
Prioritizing stakeholder needs
Listening actively
Planning project communication
Understanding leadership language
Writing clear and concise project reports
Learning how and when to say "no"

Introduction 3m 17s Welcome 1m 6s Using the exercise files 1m 1s Introducing this course's project 1m 10s 1. Understanding the Communication Plan 8m 27s Understanding the project's communication needs 4m 6s Planning project communication 4m 21s 2. Discovering How We Communicate 26m 48s Chunking your communication 4m 15s Sending one-way communication 5m 1s Starting two-way communication 4m 27s Listening actively 4m 23s Using formal communication 4m 20s Using informal communication 4m 22s 3. Communicating with Stakeholders 22m 57s Categorizing the stakeholders 4m 15s Prioritizing the stakeholders 4m 49s Managing executive stakeholders 4m 48s Answering tough questions 4m 48s Understanding leadership language 4m 17s 4. Running Project Meetings 9m 32s Understanding why we meet 4m 52s Running the meeting 4m 40s 5. Writing Project Reports 14m 12s Deciding what information to include 4m 40s Using clear language 4m 27s Including simple charts 5m 5s 6. Addressing Communication Challenges 19m 48s Deciding what to communicate about you 4m 34s Saying "no" 4m 34s Communicating with your supervisor 3m 53s Communicating with your team 2m 47s Communicating with younger teams 4m 0s Conclusion 2m 17s Next steps 2m 17s

عنوان دوره: Lynda - Managing Project Communication حجم فایل: 1.02GB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Lynda Managing Project Communication

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس


امید 5 سال و 10 ماه قبل

با تشکر از شما. بسیار ارزشمند است همچنین برای من بسیار به موقع. کمک مناسبی ست برای امتحان بین المللی.