آموزش پیشنهادی فرادرس

آموزش طراحی جلد کتاب الکترونیکی

دسته بندی ها: آموزش فتوشاپ (Photoshop) ، آموزش های TutsPlus ، آموزش ایلوستریتور (Adobe Illustrator) ، آموزش های ادوبی (Adobe)

این آموزش تصویری شما نحوه طراحی جلد مجله های الکترونیکی را آموزش می دهد.

این دوره آموزشی محصول موسسه Tutsplus می باشد.

سرفصل های دوره:

 • طراحی جلد کتاب
 • کاربرد گرافیک
 • طراحی جلد در Adobe Illustrator
 • راه اندازی Illustrator
 • آماده سازی انواع فایل ها در Illustrator
 • طراحی آیکون پیغام
 • واگذاری جلد کتاب در Illustrator
 • راه اندازی فتوشاپ
 • آماده سازی انواع فایل ها در Photoshop
 • طراحی قلم
 • قالب بندی با Borders
 • نمایش در نرم افزار Adobe Photoshop
 • و....

عنوان دوره: Tutsplus Design a PublishWorthy eBook Coverتوضیحات:

his course will give you a comprehensive understanding of how to design effective eBook covers in both Adobe Photoshop and Adobe Illustrator. You'll learn how to follow design requirements put forth by the major eBook publishing services, as well as the fundamentals that are present in every successful eBook cover. Graphic designer Gary Simon will take you through two full eBook cover design projects: one in 

1.Introduction1 lesson, 01:46 Free Preview 1.1Introduction01:46

2.eBook Cover Overview3 lessons, 11:50 Free Preview 2.1Publishing Services and Requirements04:43 2.2Cover Design Fundamentals03:46 2.3Graphic Application Considerations03:21

3.Project 1 : eBook Cover Design in Adobe Illustrator6 lessons, 45:45 3.1Setting Up the Illustrator Document03:16 3.2Preparing the Type in Illustrator09:55 3.3Designing the Message Icon and Banner14:23 3.4Designing the Background Elements07:03 3.5Showcasing the Cover on a Book Mock-Up10:16 3.6Optional eBook Cover Assignment in Illustrator00:52

4.Project 2 : eBook Cover Design in Adobe Photoshop7 lessons, 55:51 4.1Setting Up the Photoshop Document03:04 4.2Cutting Out Our Desktop Objects13:30 4.3Preparing the Type in Photoshop08:22 4.4Designing the Pen Sketch Effect09:53 4.5Framing with Borders08:55 4.6Showcasing in Adobe Photoshop11:23 4.7Optional eBook Cover Assignment in Photoshop00:44

5.Closing1 lesson, 01:06 5.1Conclusion01:06

حجم فایل: 580MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
TutsPlus Design a Publish-Worthy eBook Cover

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس