آموزش پیشنهادی فرادرس

آموزش SketchUp برای طراحی داخلی

دسته بندی ها: آموزش های لیندا (Lynda) ، آموزش اسکچ آپ (SketchUp)

آموزش-sketchup-برای-طراحی-داخلی

در این آموزشی تصویری با نحوه استفاده از نرم افزار SketchUp برای طراحی داخلی آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Lynda می باشد.

سرفصل های دوره:

 • ایجاد یک طرح 2D
 • انتخاب قالب و راه اندازی فضای کاری
 • نقشه کشی برای نمایش پلان ها 2D
 • کار با لایه ها
 • ایجاد اجزای 2D
 • ایجاد اجزای پنجره 2D
 • وارد کردن از AutoCAD به SketchUp
 • ایجاد دیوارها و کف
 • کار با قطعات و تنظیم نمایش ها
 • افزودن اجزای آشپزخانه
 • کار با روشهای مختلف
 • استفاده از SketchUp
 • ایجاد یک مجموعه سفارشی
 • پس زمینه عکس و جلوه های ویژه
 • راه اندازی و استفاده از سایه ها
 • و.......

عنوان دوره: Lynda SketchUp for Interior Design سطح: متوسط مدت زمان: 2 ساعت و 16 دقیقه نویسنده: Ed Coteyتوضیحات:

SketchUp is a great tool for quickly visualizing an interior design project. Ed Cotey shows you how to develop a floor plan quickly, using an imported AutoCAD file and a number of SketchUp tools to build the walls, insert doors and windows, create and use materials, and apply special effects such as styles and shadows. Plus, learn to set up scenes for use in client presentations.
Topics include:

Drawing 2D floor plans in SketchUp Selecting the right template and tools Creating components Cleaning up walls and creating door and window openings Using x-ray views when adding doors and windows Using layers to manage your views effectively Capturing materials to use in your design Applying materials to components Exporting your drawing as an image Introduction 2m 45s

Welcome 1m 0s

What you should know before watching this course 46s

Using the exercise files 59s

1. Quick Start: Creating a 2D Floor Plan 36m 2s

Selecting the template and setting up the workspace 5m 21s

Drawing a 2D floor plan 6m 33s

Creating openings and setting layers 5m 26s

Creating 2D door components 5m 50s

Creating 2D window components 5m 51s

Creating text and dimensions in LayOut 7m 1s

2. Building a Small Residence 23m 47s

Importing an AutoCAD drawing into SketchUp 5m 7s

Creating walls and floors 6m 44s

Lofting the walls and adding trim 6m 37s

Adding building components 5m 19s

3. Working with Components and Adjusting Views 23m 21s

Adding doors using X-Ray view on the walls 5m 14s

Adding windows into a wall 5m 52s

Adding kitchen components 6m 14s

Incorporating the kitchen into the model 6m 1s

4. Working with Materials 29m 15s

Applying SketchUp materials 5m 14s

Changing or editing a material 4m 38s

Selecting an image to use as a material 2m 42s

Creating a custom material 5m 52s

Creating a custom collection 4m 29s

Applying, repositioning, and scaling materials 6m 20s

5. Background Photos and Special Effects 20m 12s

Setting a view to export as an image 3m 2s

Creating interior backgrounds and adding scenes 4m 48s

Setting up and applying shadows 4m 16s

Incorporating the use of styles 8m 6s

Conclusion 1m 1s

Next steps 1m 1s

حجم فایل: 361MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Lynda SketchUp for Interior Design

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس