27 کلمه‌ای که برای فروش باید از آن دوری کنیم

دسته بندی ها: آموزش های دن لاک ، آموزش بازاریابی ، آموزش های کسب و کار

در این ویدئو، دن 27 کلمه‌ای که در فروش باید از آن جلوگیری کنید؛ اگر می‌خواهید که در فروشندگی استاد شوید.

27 Words To Avoid In Sales Dan Lok 12:10

These 27 Words To Avoid In Sales Cost You Tons Of Money. If You Want To Learn The Art Of High Ticket Closing And Become An Excellent Closer, Click On The Link And Book A Time With One Of Dan’s Students: http://wordstoavoid.danlok.link

Most traditional salespeople are struggling to convert the prospects into clients, and they don’t know why. Sometimes it's just a subtle word to avoid when selling that creates all the rejections. In this video, Dan shares the 27 words to avoid in sales if you want to become a master salesman. Watch this video and discover them now.

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط