Clojure زبان برنامه نویسی تابعی  سطح بالا و داینامیک است. Clojure براساس زبان برنامه نویسی LISP طراحی شده و دارای کامپایلرهایی است که بر روی هر دو محیط Java و .Net اجرا می شود.

پیش از صحبت در مورد Clojure، اجازه دهید فقط یک توصیف سریع از زبان برنامه نویسی LISP داشته باشیم.  LISP دارای یک هسته زبان کوچک، تقریبا بدون نحو، و دارای امکانات مکرو قدرتمند است. با استفاده از این ویژگی ها، می توانید LISP را خنثی کنید تا به طرح خود برسید. LISP برای مدت طولانی از 1958 تاکنون بوده است. Common LISP یک عبارت را می خواند، آن را ارزیابی می کند، و سپس نتیجه را چاپ می کند. برای مثال، اگر شما می خواهید ارزش یک عبارت ریاضی ساده 4 + 6 را محاسبه کنید، آن را وارد کنید.

(USER(1) (4 + 6

Clojure دارای اهداف کلیدی سطح بالا به عنوان یک زبان برنامه نویسی است:

  • براساس زبان برنامه نویسی LISP است که statements کد آن کمتر از زبان برنامه نویسی سنتی است.
  • زبان برنامه نویسی تابعی
  • تمرکز بر روی تغییرناپذیری که اساسا مفهوم آن این است که شما نباید هیچ گونه تغییری در اشیای ایجاد شده در محل به وجود آورید.
  • می تواند وضعیت یک اپلیکیشن را برای برنامه نویس مدیریت کند.
  • پشتیبانی از هم زمانی
  • زبان های برنامه نویسی موجود را در بر میگیرد. به عنوان مثال، Clojure می تواند از کل اکوسیستم جاوا برای مدیریت اجرای کد از طریق JVM استفاده کند.

انواع مختلفی برای کار با Clojure به عنوان یک زبان برنامه نویسی وجود دارد. در زر به دو روش برای کار با برنامه های Clojure نگاه خواهیم کرد.

  • Leiningen -  یک ابزار ضروری برای ایجاد، ساخت و خودکارسازی پروژه های Clojure است.
  • Eclipse Plugin - یک افزونه به نام CounterClockwise وجود دارد که برای Eclipse برای اجرای Clojure در Eclipse IDE در دسترس است.
نظرتون درباره این نوشته چیه؟ عالیه بد نیست خوب نبود