پیشنهاد فرادرس

آموزش Microsoft Cognitive Services برای برنامه نویسان

دسته بندی ها: آموزش های لیندا (Lynda) ، سرویس های اینترنتی

Microsoft Cognitive Services APIs به برنامه نویسان این امکان را می دهد تا AI را در اپلیکیشن های خود جاسازی کنند تا بتوانند این برنامه ها را برای دیدن، صحبت کردن، درک و تفسیر نیازهای کاربران فعال کنند. این دوره را با Microsoft Cognitive Services شروع کرده و نحوه ی کار با API های تصویری، گفتاری و زبانی توضیح می دهیم. همچنین نحوه ی تشخیص جزئیات تصویر ارسال شده توسط Vision API، نحوه ی افزودن کد مورد نیاز برای نهایی کردن عملیات تبدیل گفتار به متن در Speech API و نحوه نوشتن کد خاص برای API Bing Spell Check، که به کاربران کمک می کند با دقت بیشتری تایپ کنند را آموزش می دهیم  و غیره. پس از اتمام این دوره، شما باید مهارت ها و دانش مورد نیاز برای استفاده از الگوریتم های هوشمند را کسب کنید که می تواند به اپلیکیشن های شما اضافه کند.

سرفصل ها:

 • بررسی امکانات Vision API
 • ارسال یک تصویر به API Vision برای پردازش
 • درخواست API Vision برای تشخیص چهره
 • کار با Speech API
 • نوشتن کد تبدیل گفتار به متن
 • کار با Language API
 • فراهم کردن زبان ها برای ترجمه
 • مفاهیم ( Language Understanding (LUIS
 • Vision API
 • معرفی Vision API
 • ثبت API شما
 • ساختار پروژه پایه
 • افزودن پشتیبانی TypeScript
 • افزودن پشتیبانی اشکال زدایی
 • خواندن تصویر از دیسک
 • ارسال یک تصویر به API Vision
 • تجزیه و تحلیل تصاویر
 • شناسایی landmark ها و celebrity ها
 • تشخیص چهره ها
 • Speech API
 • مقدمه ای بر Speech API
 • تنظیم پروژه خود
 • ارائه API Speech در Azure
 • نوشتن کد تبدیل گفتار به متن
 • اجرای تبدیل گفتار به متن
 • تصدیق گفتار
 • زبان API
 • مقدمه ای بر API زبان
 • ثبت Bing Spell Check در Azure
 • تنظیم پروژه برای Bing Spell Check API
 • نوشتن کد برای کدگذاری Bing Spell Check API
 • نسخه ی نمایشی: Spell Check API
 • ثبت API Text Translator را در پورتال Azure
 • دریافت زبان برای ترجمه
 • نسخه ی نمایشی: ترجمه انگلیسی به آلمانی
 • مفاهیم LUIS
 • ایجاد یک برنامه LUIS
 • موزش، انتشار و آزمایش برنامه LUIS
 • تنظیم پروژه LUIS شما
 • نامگذاری برنامه LUIS از طریق کد
 • نتیجه
 • مراحل بعدی
Microsoft Cognitive Services for Developers Publisher:Lynda Author:Sahil Malik Duration:1h 42m Level:Intermediate

Get started with Microsoft Cognitive Services, and discover how to embed AI in your applications to enable those apps to see, speak, understand, and interpret the needs of your users.
Released: 3/9/2018
The Microsoft Cognitive Services APIs allow developers to embed AI in their applications to enable those apps to see, speak, understand, and interpret the needs of users. In this course, get started with Microsoft Cognitive Services, and discover how to work with the Vision, Speech, and Language APIs. Learn how the Vision API can recognize the details of a submitted image, how to add the necessary code to target the speech-to-text functionality of the Speech API, how to write code specific to the Bing Spell Check API—which helps users type with greater accuracy—and more. Upon completing this course, you'll have the skills and knowledge you need to leverage intelligent algorithms that can add value to your apps.
Topics include:
Exploring the possibilities of the Vision API
Submitting an image to the Vision API for processing
Asking the Vision API to recognize faces
Working with the Speech API
Writing speech-to-text code
Working with the Language API
Getting languages for translation
Language Understanding (LUIS) concepts
Introduction
Welcome
1m 25s
What you should know
2m 12s
Using the exercise files
49s
1. The Vision API
Introduction to the Vision API
1m 41s
Register your API
3m 32s
Basic project structure
4m 18s
Add TypeScript support
2m 21s
Add debugging support
2m 47s
Read image from disk
2m 51s
Submit an image to the Vision API
5m 24s
Analyze images
3m 45s
Recognize landmarks and celebrities
4m 11s
Recognize faces
2m 35s
2. The Speech API
Introduction to the Speech API
2m 4s
Set up your project
2m 5s
Provision the Speech API in Azure
3m 18s
Write speech-to-text code
4m 17s
Run speech to text
2m 27s
Authenticate against the speech
3m 6s
Write the text-to-speech code
6m 27s
Run text to speech
1m 23s
3. The Language API
Introduction to the Language API
50s
Register Bing Spell Check in Azure
2m 27s
Set up the project for the Bing Spell Check API
1m 30s
Write code to target the Bing Spell Check API
4m 37s
Demo: Spell Check API
2m 3s
Register the Translator Text API in Azure portal
3m 36s
Get languages for translation
5m 12s
Demo: Translate English to German
3m 14s
LUIS concepts
1m 59s
Create a LUIS app
3m 59s
Train, publish, and test the LUIS app
3m 2s
Set up your LUIS project
2m 16s
Call LUIS app from code
3m 32s
Conclusion
Next steps
1m 42s

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 238.0MB همراه با زیرنویس انگلیسی Lynda Microsoft Cognitive Services for Developers_git.ir.rar
captcha