در این دوره نحوه ی تغییر ظاهر پیش فرض، در سایت های SharePoint و برند سازی آنها برای کسب و کار خودتان را آموزش می دهیم. از اینکه طرحی ندارید نگران نشوید. مربی Gini von Courter، روش سفارشی کردن سایت شما را با چند کلیک، استفاده از تم های پیش ساخته و نماهای ترکیبی در SharePoint 2016 توضیح می دهد. او همچنین روش اضافه کردن آرم ها، تصاویر پس زمینه، رنگ های سفارشی و فونت ها به سایت را مطابق با برند شرکت شما، نشان می دهد. علاوه بر این محصولات سفارشی شده خود را در گالری تم ها آپلود کنید تا افراد دیگر در شرکت شما بتوانند از آن بهره ببرند.

سرفصل:

 • انتخاب تم
 • اصلاح تم ها
 • اضافه کردن تصاویر
 • کار با نما های ترکیبی
 • ایجاد پالت رنگ سفارشی
 • اضافه کردن به گالری تم
 • برند با تم ها
 • برند سازی با SharePoint: مبانی
 • نماهای ترکیبی: مبانی
 • انتخاب یک تم
 • تغییر یک تم
 • ذخیره سازی تصاویر در SharePoint
 • اضافه کدن یک لوگو به سایت
 • اضافه کردن یک تصویر پس زمینه به تم
 • سفارشی کردن رنگ تم
 • نماهای ترکیبی: پشت پرده
 • نصب ابزار پالت رنگ SharePoint
 • ساخت یک پالت رنگ سفارشی
 • پیش نمایش پالت سفارشی
 • تغییر گالری تم
 • اضافه کردن پالت سفارشی به گالری تم
 • انتخاب طرح فونت
 • ساخت نماهای ترکیبی سفارشی خودتان
 • نتیجه
 • مراحل بعدی