مدیریت داده، کلید گزارش دهی دقیق و موثر در SharePoint است. در این دوره، مربی Philip Gold، بهترین شیوه های مدیریت داده در داخل SharePoint و میان تمام سایت های SharePoint را توضیح می دهد. او اطلاعاتی درباره ی فراداده (metadata) ارائه می دهد و نحوه ی اجرای lifting، که قبلا در صفحه های گسترده اکسل انجام می شد، را در لیست های فرمت شده، آموزش می دهد. همچنین  روش تنظیم دستورات برای کتابخانه های حساس را بررسی کرده و نحوه ی استفاده از version control برای اطمینان از اینکه هیچ تغییری غیرقابل برگشت نباشد را توضیح می دهد. مربی نحوه ی ساخت نماهای پویا را نیز مطرح می کند که به کاربر اجازه می دهند تا نتایج را مرتب و فیلتر کند و علاوه برآن اکسل و پروژه را در گردش کار مدیریت داده های SharePoint ادغام نماید.

سرفصل:

 • فراداده چیست؟
 • چالش های معمول در SharePoint
 • استفاده از فراداده در SharePoint
 • محاسبه ستون ها در لیست ها
 • تنظیم دستورات لیست
 • استفاده از version control
 • ایجاد نماهای متعدد
 • فیلتر کردن محصولات نما
 • ادغام با دیگر نرم افزارهای Office
 • درک اطلاعات دیجیتال
 • folder paradigm منسوخ است
 • فراداده چیست؟
 • قدرت فراداده
 • چالش های معمول در SharePoint
 • کتابخانه ها اغلب ساختارهای موجود را منعکس می کنند.
 • افراد version control را درک نمی کنند
 • افراد به جای استفاده از لیست ها، صفحات گسترده را ذخیره می کنند
 • چگونه می توان از فراداده برای سایت SharePoint خود استفاده کرد؟
 • درک داده های شما
 • درک نحوه ی استفاده از داده ها
 • ساختار فراداده برای کتابخانه ها
 • فراداده در لیست SharePoint
 • لیست به جای صفحات گسترده
 • اضافه کردن ستون “انتخاب” برای گرفتن فراداده
 • ستون های Lookup
 • ستون های محاسبه
 • کتابخانه های اسناد هوشمند
 • کتابخانه ها و لیست ها چه کارهای مشترکی انجام می دهند
 • حفاظت دستورات برای دسترسی و ویرایش
 • Co-editing و check-out/check-in
 • استفاده از version control به جای چندین نسخه
 • بازگرداندن نسخه های قدیمی
 • گرفتن چیزی بیش از نماها
 • ساخت نماهای متعدد
 • مرتب سازی و گروه بندی نتایج دریک نما
 • جمع کردن و شمارش نتایج در یک نما
 • فیلتر کردن نتایج
 • نمایش نماها روی صفحات
 • کنترل مخاطبان با استفاده از دستورات
 • ادغام با دیگر نرم افزارهای Office
 • خروجی از اکسل به SharePoint
 • ورودی به SharePoint از اکسل
 • خروجی از SharePoint به اکسل
 • لینک به پروژه ی مایکروسافت
 • نتیجه
 • مراحل بعدی