علم داده در هیچ جا مانند امور مالی جایگاهی ندارد. ردیابی حرکت پول در سراسر جهان یکی از وظایف اصلی برای تحلیلگران امروز است. الگوریتم ها، اتوماسیون، اپلیکیشن های کلان داده و یادگیری ماشینی، ماهیت اقتصاد، بانک داری و امور مالی را تغییر می دهند. در این دوره با این مسئله و همچنین با اپلیکیشن های موفق و مشکل ساز علم داده در این حوزه ها، نحوه تاثیر علم داده بر نحوه خرید و فروش سهام، نحوه پردازش وام و حتی نحوه شناسایی تقلب در زمانیکه اطلاعات مالی آنلاین در چنین مقیاس عظیمی رد و بدل می شود و نحوه تاثیر رسانه های اجتماعی بر گرایشات اقتصادی، دلایل نیاز دانشمندان داده به توجه به اصول اخلاقی در ذهن و پیش فرض های دروغین در هنگام رسیدگی به اطلاعات مالی آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی
 • اعمال علم داده
 • علم داده و پول
 • الگوریتم و تجارت انسان در حلقه
 • بررسی اپلیکیشن های خودکار برای وام و نسیه
 • تشخیص تقلب در زمان واقعی
 • رسانه های اجتماعی و اقتصاد
 • علوم داده و ارز دیجیتال
 • متدهای جدید برای تحلیل گرایشات
 • همبستگی و علیت در داده های اقتصادی
 • چالش ها و فرصت های اخلاقی و فنی
 • مشاغل
 • نتیجه
 • مراحل بعدی