پیشنهاد فرادرس

آموزش علم داده اقتصاد، بانک داری و امور مالی

دسته بندی ها: علم داده (Data Science) ، آموزش های لیندا (Lynda)

علم داده در هیچ جا مانند امور مالی جایگاهی ندارد. ردیابی حرکت پول در سراسر جهان یکی از وظایف اصلی برای تحلیلگران امروز است. الگوریتم ها، اتوماسیون، اپلیکیشن های کلان داده و یادگیری ماشینی، ماهیت اقتصاد، بانک داری و امور مالی را تغییر می دهند. در این دوره با این مسئله و همچنین با اپلیکیشن های موفق و مشکل ساز علم داده در این حوزه ها، نحوه تاثیر علم داده بر نحوه خرید و فروش سهام، نحوه پردازش وام و حتی نحوه شناسایی تقلب در زمانیکه اطلاعات مالی آنلاین در چنین مقیاس عظیمی رد و بدل می شود و نحوه تاثیر رسانه های اجتماعی بر گرایشات اقتصادی، دلایل نیاز دانشمندان داده به توجه به اصول اخلاقی در ذهن و پیش فرض های دروغین در هنگام رسیدگی به اطلاعات مالی آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی
 • اعمال علم داده
 • علم داده و پول
 • الگوریتم و تجارت انسان در حلقه
 • بررسی اپلیکیشن های خودکار برای وام و نسیه
 • تشخیص تقلب در زمان واقعی
 • رسانه های اجتماعی و اقتصاد
 • علوم داده و ارز دیجیتال
 • متدهای جدید برای تحلیل گرایشات
 • همبستگی و علیت در داده های اقتصادی
 • چالش ها و فرصت های اخلاقی و فنی
 • مشاغل
 • نتیجه
 • مراحل بعدی
The Data Science of Economics, Banking, and Finance, with Barton Poulson Publisher:Lynda Author:Barton Poulson Duration:1h 20m Level:Appropriate for all

Find out how data science is changing economics, banking, and finance: everything from how stocks are traded to how loans are approved.
Updated: 5/9/2018
Released: 10/27/2017
Nowhere is data science more relevant than finance. Tracking the movement of money around the globe is one of the primary tasks for today's analysts. In this course, find out how algorithms, automation, big data applications, and machine learning are changing the nature of economics, banking, and finance. Data scientist and professor Barton Poulson provides a nontechnical overview of both the successful and problematic applications of data science to these fields. Learn how data science affects the way stocks are bought and sold, how loan applications are processed, and even how fraud is detected now that financial information is exchanged online at such a massive scale. Discover how social media influences economic trends, and why data scientists need to be especially careful to keep ethics in mind and false assumptions in check when dealing with financial data.
Introduction
Welcome
1m 24s
1. Applying Data Science
Data science and money
10m 24s
Algorithmic and human-in-the-loop trading
8m 5s
Automated application reviews for loans and credit
7m 33s
Real-time fraud detection
6m 42s
Social media and economics
8m 21s
Data science and cryptocurrencies
6m 49s
New methods for analyzing trends
10m 45s
Correlation and causality in economic data
7m 28s
Ethical and technical challenges and possibilities
3m 48s
Careers
New
7m 59s
Conclusion
Next steps
1m 18s

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 179.0MB همراه با زیرنویس انگلیسی Lynda The Data Science of Economics Banking and Finance with Barton Poulson_git.ir.rar
captcha