عبارت های منظم (Regex)

دسته بندی: مباحث عمومی

معرفی regular expression

regular expression به اختصار regexبا معنای عبارت باقاعده، یک رشته از متن است که به شما امکان می دهد الگوهایی را ایجاد کنید که به آنها کمک بتوانید تا متناسب با تطابق، جایگذاری و مدیریت متن را انجام دهید.

اگر با متن سروکار و نیاز به تجزیه مقدار زیادی از داده ها را دارید، تسلط بر عبارت باقاعده می تواند در زمان صرفه جویی کند.

عبارت باقاعده متشکل از حروف و علامت‌های است که برای جستجو و مقایسه‌ی رشته‌ها کاربرد دارد.

حدودا همه ی زبان های برنامه نویسی از  regex  پشتیبانی می کنند و استفاده از آن ها می‌تواند حجم کدنویسی را تا حدودی کاهش دهد.

از عبارت با قاعده به منظور جستجوی عبارات در متن و جستجو و جایگزاری عبارت در متن بهره می گیریم.

آیا این نوشته را دوست داشتید؟