آموزش پیشنهادی فرادرس

دوره Dreamweaver with RC Concepcion

دسته بندی ها: آموزش Adobe Dreamweaver ، آموزش های Peachpit ، آموزش طراحی وب ، آموزش CSS ، آموزش های ادوبی (Adobe)

دوره-dreamweaver-rc-concepcion

در این آموزش تصویری با نحوه طراحی وب سایت با استفاده از Adobe Dreamveaver آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول Peachpit می باشد.

سرفصل های دوره:

 • آشنایی با Dreamweaver CS4
 • تنظیم فرم تماس با ما
 • ساخت الگو از Dreamweaver
 • قراردادن ویدئو و کد های آن از سایت های خارجی
 • ساخت گالری عکس با استفاده از CS4
 • نصب یک Widget در Dreamweaver CS4
 • لینک کردن صفحات، وب سایت با استفاده از Dreamweaver CS4
 • اضافه کردن عناصر و وارد کردن اشیاء در فتوشاپ
 • تنظیم طرح بندی وب سایت در CSS
 • استفاده از کلاس های CSS در Dreamweaver CS4
 • تعریف برچسب ها
 • استفاده از شناسه CSS در Dreamweaver CS4
 • استفاده از طرح بندی در Dreamweaver CS4
 • تعیین ساختار پوشه در Dreamweaver CS4
 • راه اندازی پروژه شما و تعریف یک وب سایت
 • و...

عنوان دوره: Peachpit Press Dreamweaver with RC Concepcionتوضیحات:

National Association of Photoshop Professionals instructor Rafael "RC" Concepcion's step-by-step tutorials show you how to perform a technique or use a tool in Dreamweaver CS4.

Using Behaviors in Dreamweaver CS4 By Rafael Concepcion Additional functionality for your Web site can be attained by using behaviors. NAPP Instructor RC Concepcion reviews how to create pop-up windows using Dreamweaver CS4 behaviors. 5:00 May 11, 2009 Setting up a Contact Form By Rafael Concepcion NAPP Instructor RC Concepcion explains how to create a contact form in Dreamweaver CS4. 11:06 May 4, 2009 Creating a Dreamweaver Template By Rafael Concepcion NAPP Instructor RC Concepcion shows you how to create a Dreamweaver CS4 template and apply it to a page. 6:52 Apr 27, 2009 Embed Video and Code from External Sites By Rafael Concepcion As a Web designer, you should learn how to leverage other Web site services to add functionality to your site. NAPP Instructor RC Concepcion reviews how to use code from YouTube, Blip.tv, Photoshop.com, and Flickr on your Web site. 6:44 Apr 20, 2009 Creating a Flash Gallery Using Bridge CS4 By Rafael Concepcion When you have many images to display on the Web, you're going to need to create a Flash gallery. NAPP Instructor RC Concepcion reviews how to use Bridge CS4 to create a Flash Web gallery. 7:09 Apr 13, 2009 Installing a Web Widget in Dreamweaver CS4 By Rafael Concepcion NAPP Instructor RC Concepcion demonstrates how to install the Phat Fusion Web Widget in Dreamweaver CS4. 8:33 Apr 6, 2009 Linking Pages, Graphics, and Web sites using Dreamweaver CS4 By Rafael Concepcion Once your pages are created, you're going to need to connect them to one another. NAPP Instructor RC Concepcion shows you how to create links to pages and Web sites, links from graphics, and anchors in Dreamweaver CS4. 9:07 Mar 30, 2009 Adding Background Elements and Importing Photoshop Smart Objects By Rafael Concepcion NAPP Instructor RC Concepcion reviews how to add background elements and import Photoshop Smart Objects in Dreamweaver CS4. 7:34 Mar 23, 2009 Adjusting a Web Layout in CSS By Rafael Concepcion NAPP Instructor RC Concepcion shows you how to use CSS to adjust the margins and padding of a Web layout in Dreamweaver CS4. 7:25 Mar 16, 2009 Using CSS Classes in Dreamweaver CS4 By Rafael Concepcion NAPP Instructor RC Concepcion explains how to set up CSS Classes in Dreamweaver CS4. 6:17 Mar 9, 2009 Redefine Tags and Descendant Selectors By Rafael Concepcion NAPP Instructor RC Concepcion shows you how to use Dreamweaver CS4 to redefine HTML tags and create descendant selectors. 6:09 Mar 2, 2009 Using CSS IDs in Dreamweaver CS4 By Rafael Concepcion CSS IDs allow you to take a Web site and break it into discrete areas. NAPP Instructor RC Concepcion reviews how to use them to create the structure for a layout. 7:58 Feb 23, 2009 Using the Pre-Installed Layouts in Dreamweaver CS4 By Rafael Concepcion NAPP Instructor RC Concepcion examines the pre-installed layouts of Dreamweaver CS4. He also discusses how CSS helps users build a Web site. 6:01 Feb 16, 2009 Defining a Folder Structure in Dreamweaver CS4 By Rafael Concepcion NAPP instructor RC Concepcion reviews how to create a folder and file structure in Dreamweaver CS4. RC also explains how that folder structure is represented on the Web. 6:19 Feb 9, 2009 Setting Up Your Project and Defining a Web Site By Rafael Concepcion Setting up your project folder structure can sometimes be as important as setting up the site itself. NAPP instructor RC Concepcion shows you how to organize your project files and how to define a Web site in Dreamweaver CS4. 6:55 Feb 2, 2009 Dreamweaver with RC Concepcion

حجم فایل: 207MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Peachpit Press Dreamweaver with RC Concepcion

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس