آموزش پیشنهادی فرادرس

ساخت برنامه های Ruby برای استفاده طولانی مدت

دسته بندی ها: آموزش روبی (Ruby) ، آموزش های TutsPlus

در این دوره آموزشی نکته ها و مباحث جالبی در خصوص برنامه نویسی تجاری با استفاده از Ruby آموزش داده می شود.

این نکته های آموزشی برای راه اندازی برنامه هایی که برای مدت طولانی قرار است استفاده شوند مناسب است.

این دوره آموزشی محصول TutsPlus است.

سرفصل هاي دوره  آموزشي :

  • معرفی دوره آموزشی
  • مقدمه ای بر Ruby
  • نصب و راه اندازی ابزارهای مورد نیاز
  • ایجاد Bookmark
  • بررسی CLI Application
  • به روز رسانی و حذف Bookmark ها
  • نتیجه گیری
  • و ...

ليست سرفصل هاي  دوره آموزشي:

Topic include:

Setup 4h 5m 16s Introduction 8m 8s Setup the Environment 12m Building the API – List Bookmarks 15m 46s Building the API – Create Bookmark 13m 50s Preparing our First Deploy 17m 20s Finishing the API – Update and Remove Bookmarks 26m 8s Setup the CLI Application Environment 9m 30s Building the CLI Application – List Bookmarks 14m 52s Building the CLI Application – Create Bookmark 11m 8s Review the CLI Application 15m 6s Finishing the CLI Application – Update and Remove Bookmarks 26m 20s Development and Production Environments 21m 56s Building the Sinatra Application – Setup and List Bookmarks 19m 24s Finishing the Sinatra Application – Create and Remove Bookmarks 29m 34s Conclusion 4m 14s

عنوان دوره: Tutsplus – Build a Ruby Product for the Long Run حجم فايل: 671MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Tutsplus Build a Ruby Product for the Long Run

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس