آموزش های Coursera

دسته بندی: دانشگاه ها و انتشارات
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
coursera-functional-programming-principles-in-scala

اصول برنامه نویسی تابعی در Scala


اين دوره آموزشي اطلاعاتي در مورد برنامه نویسی تابعی، وچگونگي تركيب موثر آن با برنامه نویسی شی گرا در Scala در اختيار شما قرار مي دهد. این دوره آموز...

1396/10/28 3259 بازدید