پیشنهاد فرادرس

مبانی فریمورک Laravel 5

دسته بندی ها: آموزش لاراول (Laravel) ، آموزش های Laracasts ، آموزش طراحی وب ، آموزش پی اچ پی (PHP) ، آموزش HTML

laracasts-laravel-5-fundamentals

در اين دوره شما Laravel و توسعه PHP مدرن را مي آموزيد.

اين دوره آموزشی محصول موسسه  Laracasts  است.

ليست سرفصل هاي اين دوره:

 • ماشين هاي مجازي و Homestead
 • معرفي مسيريابي، كنترلر ها و نمايش ها
 • Passing  داده ها براي نمايش
 • Blade 101
 • محيط ها و پيكر بندي
 • Eloquent 101
 • فرم ها
 • تاريخ ها، تغيير دهنده ها و اشتراك
 • درخواست فرم و اعتبارسنجي كنترلرها
 • نمایش Partials و استفاده مجدد فرم
 • ارتباطات Eloquent
 • احراز هويت آسان
 • اتصال مدل مسير
 • مديريت Asset ها
 • پيام هاي فلش
 • انتخاب تگ از UI
 • همگام سازي تگ ها
 • افزايش المان هاي انتخاب
 • خدمات کانتینر
 • و...

عنوان دوره: Laracasts Laravel 5 Fundamentals

مدت زمان: 5.73 ساعت

Laravel 5 Fundamentals

Duration: 5.73 Hours

About This Series Hi, I'm Jeffrey. Nice to meet you. So you're new to Laravel and modern PHP development? Interested in a guide, who will steer you through these new waters? Maybe I can help! Learning a framework can be a daunting task, but not to worry: learning Laravel is fun!

Course Contents 1.Meet Composer FREE 2.Virtual Machines and Homestead FREE 3. A Gentle Introduction to Routing, Controllers, and Views FREE 4.Passing Data to Views FREE 5.Blade 101 FREE 6.Environments and Configuration FREE 7. Migrations FREE 8. Eloquent 101 FREE 9.Basic Model/Controller/View Workflow FREE 10.Forms FREE 11.Dates, Mutators, and Scopes FREE 12.Form Requests and Controller Validation FREE 13.View Partials and Form Reuse FREE 14.Eloquent Relationships FREE 15.Easy Auth FREE 16.Ogres Are Like Middleware FREE 17.Midterm Review FREE 18.Route Model Binding FREE 19. Manage Your Assets FREE 20.Flash Messaging FREE 21. Many to Many Relations (With Tags) FREE 22.Selecting Tags From the UI FREE 23.Syncing Tags FREE 24.Enhancing Select Elements FREE 25.When You Want a View Partial to Always Receive Data FREE 26.The Service Container FREE 27.Loose Ends and Wrapping Up

حجم فايل: 1585MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Laracasts Laravel 5 Fundamentals

پیشنهاد فرادرس