آموزش های LinuxCBT

معرفی LinuxCBT

LinuxCBT آموزش های جامع، مقرون به صرفه و منبع باز را از طریق Cloud ارائه می دهد.

نسخه ی LinuxCBT Cloud، ارائه دهنده ی آموزش اولیه کامپیوتر (CBT) می باشد که توسط Dean Davis گردآوری شده اند. Dean Davis در زمینه ی امنیت، لینوکس، یونیکس، منبع باز، زیرساخت، حرفه ای می باشد.

LinuxCBT Cloud Edition راه حل جامع و واقعی برای آموزش های مبتنی بر کامپیوتر (CBT) مربوط به کسب و کار را برای کسانی که مسئول استقرار GNU، لینوکس، یونیکس، ویندوز و یافتن راه حل های مبتنی بر منبع باز در یک محیط ناهمگن می باشند فراهم می کند.

LinuxCBT و UnixCBT آموزش محصولات برای رفع نیازهای اصلی کسب و کار متفاوت و رسیدن به اهداف جانبی را ارائه می دهد.

 • دوره SHELL Edition

دوره SHELL Edition

پنج شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۲۲:۰۰
 • آموزش BSD10x

آموزش BSD10x

پنج شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۲۱:۰۰
 • آموزش systemd

آموزش systemd

پنج شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۲۰:۰۰
 • آموزش SLES-12x

آموزش SLES-12x

پنج شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۱۹:۰۰
 • دوره PowerShell Edition

دوره PowerShell Edition

پنج شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۱۸:۰۰
 • آموزش pFirewall

آموزش pFirewall

پنج شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۱۷:۰۰
 • آموزش VolMan

آموزش VolMan

پنج شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۱۶:۰۰
 • آموزش Ubu14x

آموزش Ubu14x

پنج شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۱۵:۰۰
 • آموزش PHP-II

آموزش PHP-II

یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۱۷:۰۰
 • دوره ی CentOS7x Edition

دوره ی CentOS7x Edition

پنج شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۱۱:۳۲
 • دوره ی BPF Edition

دوره ی BPF Edition

پنج شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۱۱:۳۲
 • دوره ی OVAS Edition

دوره ی OVAS Edition

پنج شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۱۱:۳۲
 • دوره ی OpenLDAPv24x Edition

دوره ی OpenLDAPv24x Edition

پنج شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۱۱:۳۲
 • دوره ی Moni-Zab Edition

دوره ی Moni-Zab Edition

پنج شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۱۱:۳۲
 • دوره ی mDB5x Edition

دوره ی mDB5x Edition

پنج شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۱۱:۳۲
 • دوره ی KVM Edition

دوره ی KVM Edition

پنج شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۱۱:۳۲
 • دوره ی EL-7x Edition

دوره ی EL-7x Edition

پنج شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۱۱:۳۱
 • دوره ی Deb8x Edition

دوره ی Deb8x Edition

پنج شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۱۱:۳۱
 • آموزش گواهینامه تخصصی شبکه پیشرفته AWS

آموزش گواهینامه تخصصی شبکه پیشرفته AWS

شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ - ساعت ۱۸:۴۲
 • دوره OpenLDAPv23x Edition

دوره OpenLDAPv23x Edition

سه شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۴ - ساعت ۰۰:۱۰
 • دوره SQLite Edition

دوره SQLite Edition

جمعه ۰۸ خرداد ۱۳۹۴ - ساعت ۱۵:۳۷