شما هرگز یک خانه را بدون یک طرح نمی سازید، پس چرا CSS را بدون طرح بنویسید؟ یک پایه قوی باعث می شود که CSS مقیاس پذیر، قابل استفاده مجدد و قابل نگهداری باشد. در این دوره با  تعریف یک سیستم طراحی انعطاف پذیر و معماری قوی برای پروژه های CSS، استراتژی هایی برای کمک به توسعه دهندگان، تکنیک هایی برای  سازماندهی و  موجودی استایل ها، استفاده از فریمورک های متن باز مانند Bootstrap، ذخیره سازی الگوها و کامپوننت های UI، معماری CSS برای قابلیت قابل استفاده مجدد، استفاده از قالب بندی استاندارد، کلاس ها، قراردادهای نامنویسی و قالب ها آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • چیزی که باید بدانید
 • شروع کار
 • تکامل طراحی وب
 • مزایا و چالش ها
 • واژه شناسی
 • جزئیات فریمورک های متن باز
 • معماری CSS چیست؟
 • ایجاد سیستم طراحی
 • برنامه ریزی روند
 • تعریف اصول طراحی و توسعه
 • استراتژی محتوا
 • در نظر گرفتن موجودی
 • الگوهای UI و کتابخانه های کامپوننت
 • تهیه فریمورک
 • راهنماهای استایل
 • ساختن معماری CSS
 • تعریف مراحل و دسته ها
 • تنظیمات ویرایشگر، ابزار و تنظیمات
 • قوانین قالب بندی
 • CSS مبتنی بر کلاس
 • نامگذاری کنوانسیون با SMACSS
 • سبک های پایه
 • CSS ماژولار
 • واکنش گرا
 • قالب ها
 • نتیجه
 • مراحل بعدی