الگوهای طراحی برنامه نویسی را تقویت می کنند. در این دوره، به برخی از الگوهای طراحی پیشرفته که در مورد Python اعمال شده است، نگاهی می اندازیم. مربی Jungwoo Ryoo با نگاهی به دلایل استفاده از الگوهای طراحی این بخش را آغاز می کند. او سپس از طریق برخی از بهترین روش های طراحی، موضوعاتی مانند ویژگی های کیفیت و الگوهای خاص دامنه را مورد بررسی قرار می دهد. او همچنین برخی از الگوهای طراحی عملی که توسط Gang of Four معرفی شده است و Command Interpreter و Memento را معرفی می کند. به علاوه او در درک نحوه ی کارکرد این الگوها در سطح کدنویسی از طریق سند های نمونه کمک می کند.

سرفصل:

 • معماری در مقابل الگوهای طراحی
 • دلایل استفاده از الگوهای طراحی
 • بهترین شیوه های طراحی
 • الگوهای خاص دامنه و الگوهای امنیتی
 • الگوی طراحی Gang of Four
 • Command, Mediator و State
 • متد الگو
 • درک الگوهای طراحی: نقد و بررسی
 • الگوی طراحی چیست؟
 • معماری در مقابل الگوهای طراحی
 • الگوها و چارچوب ها
 • تصویب الگوی طراحی
 • Python به عنوان یک زبان برنامه نویسی شی گرا (OOP)
 • دلایل استفاده یا عدم استفاده از الگوهای طراحی
 • بهترین روش های طراحی
 • ویژگی های کیفیت و الگوهای طراحی
 • الگوهای خاص دامنه
 • الگوهای امنیتی
 • مطالعه موردی:متوقف کردن اعتبار سنج
 • نمونه ی متوقف کردن اعتبار سنج
 • الگوهای ( Gang of Four (GoF: قسمت اول
 • Facade
 • نمونه ی Facade
 • Command
 • نمونه ی Command
 • Interpreter
 • نمونه ی Interpreter
 • دیدگاه کارورز: تمرین
 • الگوهای ( Gang of Four (GoF: قسمت دوم
 • Mediator
 • نمونه ی Mediator
 • Memento
 • نمونه ی Memento
 • State
 • نمونه ی State
 • متد الگو
 • نمونه ی متد الگو
 • دیدگاه کارورز: توسعه
 • نتیجه
 • مراحل بعدی