پیشنهاد فرادرس

آموزش MVC و PHP شی گرا

دسته بندی ها: آموزش های Packtpub ، آموزش طراحی وب ، برنامه نویسی شی گرا (OOP) ، آموزش پی اچ پی (PHP)

در این دوره با ایجاد فریمورک MVC سفارشی به نام TraversyMVC با استفاده از PHP شی گرا، ایجاد چیزی شبیه به Codeigniter اما سبک تر، ایجاد اپلیکیشن SharePosts در بالای فریمورک، استقرار اپلیکیشن در اینترنت و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی و نصب دوره
 • خوش آمدید به دوره
 • فایل های های پروژه و سوالات
 • راه اندازی محیط XAMPP
 • معرفی OOP PHP
 • درباره این بخش
 • OOP چیست؟
 • کلاس ها، خواص و متدها
 • Constructor و Destructor
 • دسترسی به Modifiers ،Getters و Setters
 • وراثت کلاس
 • Properties و متدهای Static
 • فریمورک - بخش 1
 • MVC چیست؟
 • توصیف گردش کار
 • ایجاد ساختار پوشه
 • index.php
 • Core Class و فایل بوت استرپ
 • بارگیری کنترلر از URL
 • نقشه برداری متدها و پارامترها
 • فریمورک - بخش 2 - گردش کار MVC
 • Base Controller Class
 • بارگیری Views
 • پیکربندی فایل و Uploader
 • Header و Footer
 • PDO
 • کلاس پایگاه داده - بخش 1
 • کلاس پایگاه داده - بخش 2
 • تمیزکاری
 • اپلیکیشن - بخش 1 - راه اندازی و احراز هویت کاربر
 • راه اندازی اولیه اپلیکیشن و پایگاه داده
 • صفحات، بوت استرپ، Navbar
 • ایجاد کنترلر کاربران
 • رجیستر و  Login Form Views
 • اعتبارسنجی فرم
 • User Model و  Email Check
 • ثبت نام کاربر
 • پیام رسانی سفارشی فلش
 • ورود به سیستم کاربر
 • User Session Data و Logout
 • اپلیکیشن - بخش 2 - Posts Functionality
 • کنترلر پست ها
 • کنترل دسترسی پست ها
 • مدل پست و نمایش
 • افزودن Post Form
 • وارد کردن پست ها
 • صفحه جزئیات نمایش پست
 • ویرایش پست ها
 • حذف پست ها
 • استقرار اپلیکیشن ها
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Object Oriented PHP and MVC [Video] Publisher:Packtpub Author:Brad Traversy Duration:6 hours and 34 minutes

Build a custom object-oriented PHP MVC framework and then build an application with it
In this course, we will go step by step to build a complete custom MVC (Model View Controller) framework Called TraversyMVC using object-oriented PHP. We will build something similar to Codeigniter but much much lighter. This framework is a completely open source and you are free to change the name, add stuff, etc and use it as your own. This framework will include. A core library class to load controllers & methods from the URL (Also using .htaccess)
A base controller class to load models and views
A custom database library using PDO for all models to interact with the database using prepared statements.
Not only will we create the framework but we will build an application on top of it called SharePosts which will be somewhat of a social network to share posts. This application will include: Full user authentication, Access control for posts, Server-side form validation
Bootstrap 4 UI, Posts CRUD, Helper functions (flash messaging & redirects).
We will also be deploying the application to the Internet
Style and Approach
This course from Brad covers using JavaScript with real-world examples.
Released: Friday, May 25, 2018
Course Intro & Setup
Welcome To the Course
Project Files & Questions
XAMPP Environment Setup
Intro to OOP PHP
About This Section
What Is OOP?
Classes, Properties & Methods
The Constructor & Destructor
Access Modifiers, Getters & Setters
Class Inheritance
Static Methods & Properties
The Framework [Part 1] - The Core
What Is MVC?
Workflow Explanation
Creating the Folder Structure
Direct Everything Through index.php
Bootstrap File & Core Class
Loading the Controller from the URL
Mapping Methods & Parameters
The Framework [Part 2] - MVC Workflow
Base Controller Class
Loading Views
Config File & Uploader
Header & Footer Includes
Aside - PDO Crash Course
The Database Class - Part 1
The Database Class - Part 2
Clean Up
The App [1] - Setup & User Authentication
Initial App & Database Setup
Pages, Bootstrap & Navbar
Creating the Users Controller
Register & Login Form Views
Form Validation
User Model & Email Check
User Registration
Custom Flash Messaging
User Login
User Session Data & Logout
The App [2] - Posts Functionality
Posts Controller
Posts Access Control
Post Model & Display
Add Post Form
Inserting Posts
Post Show Details Page
Editing Posts
Deleting Posts
App Deployment
Deploying Our App

پیشنهاد فرادرس