آموزش SQLAlchemy

دسته بندی: آموزش پایتون (Python)

معرفی SQLAlchemy

پایگاه های داده همه جا هستند و به عنوان یک دانشمند داده، شما باید همیشه با آنها ارتباط برقرار کنید. SQLAlchemy ابزار Python SQL یک راه قابل دسترس و بصری برای پرس وجو، ساختن و ارسال در پایگاه داده های SQLite ،MySQL و PostgreSQL (و بسیاری دیگر) فراهم می کند که دانشمند داده با همه آنها در زندگی  روزمره مواجه خواهد شد.

SQLAlchemy چیست؟

SQLAlchemy یک کتابخانه پایتون است که توسط Mike Bayer ایجاد شده است و اجازه می دهد تا توسعه دهندگان با پایگاه های داده (Postgres، MySQL، MS SQL و غیره) بدون نیاز به نوشتن کد خام SQL در پوسته پایگاه داده، ارتباط برقرار کنند. همچنین یک ORM-Object Mapper را برای توسعه دهندگان فراهم می کند که اساسا بیشتر پایگاه داده را خلاصه می کند. شما در عوض می توانید جداول و فیلدها را با کلاس ها و متغیرهای نمونه تعریف کنید. SQLAlchemy یک جعبه ابزار متن باز پایگاه داده Python است که قابلیت های زیر را فراهم می کند:

  • نمایش پایگاه داده رابطه ای در آبجکت ها
  • مدیریت اتصالات پایگاه داده اپلیکیشن ها
  • ایجاد / تغییر طرح بندی پایگاه داده اگر مجاز باشد

SQLAlchemy پایگاه داده را نه فقط به عنوان مجموعه ای از جداول بلکه به عنوان یک موتور جبری رابطه ای در نظر می گیرد. ردیف ها را می توان از نه تنها از جداول بلکه همچنین از joins و دیگر statements انتخاب کرد. هر یک از این واحدها را می توان در یک ساختار بزرگتر قرار داد. SQLAlchemy به خاطر (object-relational mapper (ORM محبوبیت دوچندانی دارد. هدف اصلی SQLAlchemy تغییر نحوه فکر کردن درباره پایگاه های داده و SQL است.

آیا این نوشته را دوست داشتید؟