وقت آن رسیده است تا چیزی بزرگ بسازید. در این دوره، ما قصد داریم با ابزارهایی که آموخته ایم، Flask، Peewee و Python یک شبکه اجتماعی کوچک بسازیم. همچنین ثبت نام کاربر، تأیید هویت کاربر، رمزهای عبور بسیار قوی، اعتبار سنجی فرم و موارد دیگر را فرا خواهید گرفت.

سرفصل:

 • ثبت نام کاربر و تأیید هویت
 • هش کردن پسورد
 • اعتبار سنجی فرم
 • Joins
 • ایجاد کاربران قوی
 • Flask و Peewee
 • مدل کاربر
 • The UserMixin From Flask-Login
 • افزودن UserMixin
 • LoginManager
 • Login و Logout
 • کاربران مرتبط
 • Follow/Unfollow views
 • و غیره