تبلیغات

آموزش ساخت اپلیکیشن های وب با Sinatra 

دسته بندی ها: آموزش های TreeHouse ، آموزش روبی (Ruby)

سیناترا دومین و محبوب ترین فریمورک وب است که در روبی (پس از Rails) نوشته شده است. Sinatra بسیار ساده تر از Rails است، و یک راه عالی برای توسعه وب می باشد. سیناترا یک فریمورک وب ساده است. در این دوره با معرفی Sinatra، ایجاد اپلیکیشن وب یا Sinatra، نحوه نصب و راه اندازی Sinatra آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • ایجاد اپلیکیشن
 • درخواست ها و پاسخ ها
 • قالب های ERB
 • Root Path
 • بارگیری قالب های ERB
 • بارگیری فایل های متن
 • پارامترهای URL
 • تگ های ERB
 • تعبیه داده صفحه با ERB
 • تعبیه متغیرهای Instance
 • افزودن داده جدید
 • Route Priority
 • فرم های HTML
 • یک مسیر برای درخواست های POST
 • یک فرم برای ویرایش صفحه فعلی
 • حذف صفحات
 • ذخیره Static CSS File
 • طرح بندی ها
 • و غیره
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Building Web Apps with Sinatra Course Publisher:TeamTreeHouse Author:Jay McGavren Level:Intermediate

Sinatra is the second-most popular web framework written in Ruby (after Rails). It's much simpler than Rails, and it's a great way to try out web development.
About this Course
Sinatra is the second-most popular web framework written in Ruby (after Rails). It's much simpler than Rails, and it's a great way to try out web development.
What you'll learn
Sinatra
HTTP Requests
ERB TemplatesYour First Sinatra App
Sinatra is a simple web framework. We'll discuss exactly what that means, and how Sinatra can help you build web apps. Then we'll install Sinatra, and try out a simple app.
7 steps
Introduction
1:16
Your First App
7:25
Your First Test of Your App
6 questions
Requests and Responses
5:44
Requests and Responses
7 questions
Hello, Sinatra!
3 objectives
Multiple Routes in the Same App
2:41
ERB Templates
Sinatra has a feature that makes it easy to load text in from files: ERB templates. ERB stands for "Embedded Ruby". It allows you to take a text file, such as an HTML template, that always shows the same static text, and embed Ruby code into it, that displays changing dynamic data.
12 steps
The Root Path
2:39
Root Path
2 objectives
Getting HTML from a Template
2:19
Loading ERB Templates
1 objective
Loading Text Files
2:43
URL Parameters
4:19
URL Parameters
1 objective
ERB Tags
7:15
ERB Tags
1 objective
Embedding Page Data with ERB
4:22
Embedding Instance Variables
3 objectives
ERB
5 questions
Adding New Data
Our users can view pages that we've created for them. But a major feature of a wiki is the ability for users to create their own pages, and they can't do that yet. So let's fix that. Our next task is to set up a form so that users can create their own pages.
10 steps
Saving Text Files
3:20
Route Priority
3:58
Route Priority
1 objective
HTML Forms
5:18
An HTML Form
3 objectives
HTML Forms
4 questions
Submitting the Form
3:38
A Route for POST Requests
8:47
Submitting the Form Via POST Request
4 objectives
Submitting a POST request
6 questions
Updating Data
In this stage, we'll need to set up another pair of new Sinatra routes. The first route will accept GET requests and return an HTML form for a wiki page, just like before. The difference is that this HTML form will be pre-populated with an existing page's content. The second route will accept the completed form data, also just like before. But since we're updating existing data on the server, we need to send a PUT request, not a POST request.
5 steps
A Form to Edit an Existing Page
7:32
An Edit Form
4 objectives
A Route for PUT Requests
6:43
Submitting the Edit Form Via PUT Request
6 objectives
Submitting a PUT request
5 questions
Finishing Touches
We can add new wiki pages, show pages we've added, and then update them. The only thing missing now is the ability to delete pages. Let's add that now. We'll also show you how to serve a static CSS file to make your site look more appealing. Finally, we'll link to that CSS file from every page on our site using a Sinatra layout.
8 steps
Deleting Pages
5:17
A DELETE Request
6 objectives
Serving a Static CSS File
3:30
Referencing a Static File
1 objective
Layouts
5:12
Layouts
1 objective
Finishing Touches
6 questions
Summary
1:10

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 114.0MB TeamTreeHouse Building Web Apps with Sinatra Course_git.ir.rar