در این کارگاه آموزشی با نحوه تبدیل یک سایت HTML5 استاتیک ساخته شده در Foundation به Silex PHP micro framework آشنا می شوید. Silex یک فریمورک میکرو PHP  برای PHP است. Silex بر روی شانه های Symfony و Pimple ساخته شده است و همچنین توسط سیناترا الهام گرفته شده است.