فایل های CSV و JSON دو فرمت رایج برای ذخیره و بازیابی داده ها هستند. هر دو از زبان پایتون پشتیبانی خوبی دارند. بیایید ببینیم چگونه از هر یک از این نوع فایل ها استفاده کنیم.