در طول این کارگاه، چند راه برای ایجاد و استقرار اپلیکیشن Spring، استقرار با یک وب سرور جاسازی شده، استقرار در یک وب سرور موجود (Wildfire (JBoss و استقرار به Heroku فرا خواهید گرفت.