تبلیغات

آموزش استقرار با Capistrano 

دسته بندی ها: آموزش روبی آن ریلز (Ruby On Rails) ، آموزش های TreeHouse ، آموزش روبی (Ruby)

استقرار یک اپلیکیشن وب در یک سرور تولید شامل مراحلی است که هر بار یک نسخه جدید را منتشر می کنید نیاز به تکرار دارید، مانند تغییرات از Git و راه اندازی مجدد وب سرور خود. انجام این کار دستی ممکن است در ابتدا خیلی بد نباشد اما با گذشت زمان امکان اشتباه افزایش می یابد. بنابراین در این دوره، ما قصد داریم به شما نحوه خودکارسازی استقرارها نشان دهیم. در این دوره از فریمورک استقرار محبوب روبی Capistrano استفاده می کنیم.

سرفصل:

 • استقرار تولید Rails
 • Capistrano
 • SSH و Capistrano
 • Capistrano چیست؟
 • پیکربندی Capistrano
 • یک اپلیکیشن Rails با Capistrano استقرار کنید
 • استقرار یک اپلیکیشن Rails
 • استقرار یک چالش کد
 • اضافه کردن یک تسک Capistrano
 • تسک های Capistrano
 • شروع سرور
 • راه اندازی مجدد Unicorn
 • خلاصه Capistrano
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Deployment with Capistrano Course Publisher:TeamTreeHouse Author:Jay McGavren Level:Advanced

Deploying a web app to a production server involves steps that you're going to need to repeat every time you release a new version, such as pulling the changes from Git and restarting your web server. Doing it manually may not seem too bad at first, but over time the potential for mistakes adds up. So in this course, we're going to show you how to automate deploys to make them fast, easy, and safe. We'll be using the Ruby community's most popular deployment framework, Capistrano.
About this Course
Deploying a web app to a production server involves steps that you're going to need to repeat every time you release a new version, such as pulling the changes from Git and restarting your web server. Doing it manually may not seem too bad at first, but over time the potential for mistakes adds up. So in this course, we're going to show you how to automate deploys to make them fast, easy, and safe. We'll be using the Ruby community's most popular deployment framework, Capistrano.
What you'll learn
Rails production deployment
Capistrano
SSHTry Out Capistrano
Learn what Capistrano can do for you, and take a tour of its basic features.
3 steps
What is Capistrano?
1:31
Trying Capistrano
9:11
Basic Capistrano Configuration
6 questions
Deploy a Rails App with Capistrano
Use Capistrano to deploy a Rails app. Set up tasks to automate database creation and server restart.
7 steps
Deploying a Rails App
8:12
Deploying a Code Challenge
3 objectives
Adding a Capistrano Task
11:39
Capistrano Tasks
5 questions
Starting the Server
11:42
Restarting Unicorn
13:05
Capistrano Summary
0:50

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 105.0MB TeamTreeHouse Deployment with Capistrano Course_git.ir.rar